Oddział Pediatryczny VI Reumatologiczno-Endokrynologiczny

Leczone schorzenia: Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie dzieci od 2. do 18. roku życia z następującymi schorzeniami:

- z ostrymi i przewlekłymi infekcjami;

- z zaburzeniami odporności;

- z zaburzeniami rozwoju fizycznego (niedobór i nadmiar masy ciała, zaburzenia wzrastania);

- z cukrzycą i stanami zagrożenia cukrzycą;

- z chorobami endokrynologicznymi i metabolicznymi;

- z chorobami reumatycznymi i osteoporozą.

Wspólnie z wyszkolonym zespołem pielęgniarek w oddziale prowadzone jest szkolenie dzieci i ich opiekunów w zakresie postępowania w rozpoznanych chorobach przewlekłych. Od grudnia 2004 r. w oddziale prowadzone jest leczenie biologiczne dzieci z chorobami reumatycznymi (głównie z młodzieńczym zapaleniem stawów). Od listopada 2012 r. w oddziale prowadzone jest też leczenie dzieci hormonem wzrostu w programie lekowym, refundowanym przez NFZ.

Warunki pobytu: W oddziale znajduje się 12 łóżek. Z pacjentami mogą całodoobowo przebywać rodzice. Mają do dyspozycji łóżka polowe i lodówkę.

Zaplecze: • kadra lekarzy specjalistów pracujących w naszym szpitalu na różnych jego oddziałach i poradniach • dobrze wyposażone, pracujące cała dobę laboratorium • możliwość korzystania z laboratoriów i pracowni pozaszpitalnych • stale unowocześniające się pracownie diagnostyki obrazowej (TK, USG, pracownia echokardiografii, gastroskopii, endoskopii) • dostęp do najnowszych leków. 

W oddziale funkcjonuje “Telefon do Mamy”, udostępniony przez Fundację Orange. Pacjenci mogą z niego bezpłatnie dzwonić do bliskich. W oddziale znajduje się także nowoczesna świetlica - Bajkowy Kącik Fundacji Orange. Świetlica jest wyposażona w Edukacyjną Wyspę, czyli sprzęt komputerowy z ekranem dotykowym. Dostępne są na nim wyselekcjonowane programy, gry edukacyjne, audio-bajki oraz materiały multimedialne, które stymulują wszechstronny rozwój dzieci. Pozwalają ćwiczyć pamięć, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową, logiczne myślenie i pobudzają wyobraźnię. Do dyspozycji dzieci są też liczne książki, zabawki i gry planszowe. Obok dyżurki pielęgniarek znajduje się kącik wypoczynkowy dla pacjentów i ich rodziców. Można tam obejrzeć telewizję, skorzystać z internetu, pobawić się i poczytać.

Zasady przyjmowania pacjentów do oddziału:

1. Przyjęcia w trybie planowym ze skierowaniem do oddziału odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu hospitalizacji i z wykonanymi podstawowymi badaniami uzasadniającymi potrzebę dalszej diagnostyki w warunkach szpitalnych. Pacjent zgłasza się w ustalonym terminie w Punkcie Przyjęć Planowych.

2. Przyjęcia w trybie pilnym ze skierowaniem, a nawet bez skierowania czy ustalonego terminu, odbywają się w dziale SOR po ocenie i decyzji lekarza SOR

3. Dzieci kierowane na tzw. procedurę jednodniową, tzn. na ściśle określone badanie, które można wykonać tylko w warunkach szpitalnych (np. gastroskopia czy TK w znieczuleniu ogólnym), przyjmowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu tego badania przez lekarza kierującego na badanie. Badanie powinno być niezbędne do prowadzonej przez lekarza kierującego diagnostyki czy monitorowania leczenia.

Dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi wymagają najczęściej dłuższego niż 1-2 dni pobytu, co związane jest z koniecznością obserwacji, wykonania (często przygotowania) i analizy zaleconych badań oraz konsultacji innych specjalistów spoza oddziału.

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta:  Informacji o stanie zdrowia dziecka, planowanych badaniach i ich wynikach oraz o dalszym postępowaniu udziela lekarz prowadzący w godz.12-15 lub ordynator oddziału. Informacje te udzielane są tylko prawnym opiekunom dziecka lub za ich pisemną zgodą innym określonym osobom. Wyjątkiem jest ciężki stan dziecka, kiedy informacje udzielane są w każdym czasie, pod warunkiem że nie zakłócają działań lekarzy w czasie ratowania życia któregokolwiek z dzieci przebywających w oddziale. 

Wypisy pacjentów:

• O terminie wypisu decyduje lekarz prowadzący

• Opiekun prawny ma prawo wypisać dziecko w każdej chwili pod warunkiem że nie stanowi to zagrożenia życia dziecka

• Wypisy z udzieleniem informacji o dalszym postępowaniu odbywają się w godz. 14-15

• Pacjent wypisany z oddziału zostaje skierowany do dalszego leczenia do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub określonej poradni specjalistycznej z przygotowaną kartą informacyjną.

* Pacjentom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo wyboru miejsca i lekarza prowadzącego dalsze leczenie pod warunkiem zapisania się do wybranej poradni.

Nauka i zajęcia świetlicowe: Jeśli rodzice nie mogą towarzyszyć dziecku podczas pobytu w oddziale, mogą być spokojni, że czas między badaniami i zabiegami będzie ono miało wypełniony mnóstwem atrakcji. W Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie pracują nauczyciele i pedagodzy z olsztyńskiego Zespołu Placówek Specjalnych.

PERSONEL:

 

 

Kierownik Oddziału w zakresie pediatryczno-reumatologicznym ( tel: 89 5 393- 390): Lek. med. Teresa Kołcun- Penkowska - specjalista chorób dziecięcych, reumatolog

 

Lekarz (tel. 89 539 33 91): lek. med. Izabela Dybowska-Gołota: specjalista chorób dziecięcych i medycyny rodzinnej

 

Kierownik Oddziału w zakresie pediatryczno- endokrynologicznym (tel. 89 539 33 91):  Lek. med. Bożenna Klonowska - specjalista chorób dziecięcych,endokrynolog, diabetolog

 

Lekarz ( tel.89 539 33 91): lek. med. Dorota Charemska - specjalista chorób dziecięcych, endokrynolog

 

Pielęgniarka Oddziałowa(tel.89 539 33 93): mgr piel. Agnieszka Olińska - specjalistka pielegniarstwa diabetologicznego, absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia, pedagogiki nauczycielskiej

 

      Pielęgniarki (tel: 89 539 33 95)

lic. piel. Małgorzata Pieślak, zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego; mgr piel. Danuta Świderska,  absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia; mgr piel. Iwona Ocelewska; lic. piel. Magdalena Pasławska, specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego; Ewa Stefańska, w trakcie studiów magisterskich z pielęgniarstwa  ; Halina Wileńska, w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego ; Emilia Gumkowska, starsza pielęgniarka ;  Ewa Górska, w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego;  mgr piel.  Natalia Kowalczyk

 

Opiekunka medyczna: Iwona Kośmider

 

Sekretarka medyczna( tel: .89 539 33 93) -Justyna Rożek

 powrót